søndag 6. januar 2013

Når Gud synes langt borte

Job var kanskje bibelens ”mest forlatte menneske”, men han fokuserte på at:
Gud er god og kjærlig – 10:12
Gud er allmektig – 42:2
Gud ser detaljene i livet mitt – 23:10
Gud har kontroll – 34:13
Gud har en plan for livet mitt – 23:14
Gud vil frelse meg – 19:25
________________
Jfr: "Når Gud synes langt borte"